DUYURULAR

Su Kuyusu Ölçüm Sistemleri Süre Uzatımı Hakkında

7 Mayıs 2016 tarih ve 29705 Sayılı Resmi Gazete

167 sayılı Yeraltı Suları hakkında Kanunun geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan yeraltı suyu temini amacıyla kuyu, galeri, tünel ve benzeri için kullanma belgesi almış olanların su ölçüm sistemi kurmaları için öngörülen süre 02/04/2018 tarihine kadar uzatılmıştır.


Diğer Duyurular