DUYURULAR

Çorlu Türkgücü Organize Sanayi Bölgesi Hakkındaki İddialar ile İlgili Basın Açıklaması

11 Şubat - 22 Şubat 2016 tarihlerinde yeniakit.com.tr web adresinde Faruk ARSLAN/ÇORLU imzası ile "ÇORLU TÜRKGÜCÜ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ" hakkında bazı iddialar ileri sürülmesi üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.

TÜRKGÜCÜ Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 4562 sayılı OSB Kanununa göre kurulmuştur. Bu Kanuna göre çıkarılan OSB Uygulama Yönetmeliği, İmar Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre faaliyet sürdürmektedir. Tekirdağ İlinde ıslah OSB olarak birlikte kurulan diğer 7 adet OSB'de yapılan uygulamalarda olduğu gibi tüm iş ve işlemlerinde hukuka aykırı bir faaliyette bulunulması sözkonusu değildir. Kaldıki, bir kuruluş olarak yaptığı tüm faaliyetleri adli ve idari yargı denetimine açık olduğu gibi gerektiği zaman Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görevlilerince de denetlenmektedir.

Ayrıca, Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde her kişi ya da kurumun OSB Bölge Müdürlüğüne başvurusu halinde Kanunun izin verdiği her türlü bilgi ve belgeye ulaşma imkanı bulunmaktadır.

Türkgücü OSB Müteşebbis Heyeti, Yönetim Kurulu ve diğer OSB personeli ile birlikte ilgili mevzuata göre faaliyetini yürütmektedir.

Yukarıda bahsi geçen haberde öne sürülen iddialar hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Yasal diğer haklarımız saklı kalmak kaydıyla işbu açıklamamız kamuoyuna saygıyla duyurulur.


Diğer Duyurular