KURUMSAL

Müdürlüğümüz

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 04.07.2012 tarihinde 284 sicil no ile Islah OSB olarak kurulan Bölgemiz 11.10.2013 tarihinde Islah şartlarını tamamlayarak tam yetki kullanan bir OSB haline dönüşmüştür.

Bölge Müdürlüğümüz Zafer Mahallesi Şehitler Caddesi No=6 Çorlu/Tekirdağ  adresinde (Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Binasında) faaliyet göstermektedir. İleride OSB'miz kendi imkanları ölçüsünde bölgede yer alarak Bölge Müdürlüğü Binamız inşa edilecektir.Bölgeye hizmet veren 1 adet binek kiralık aracımız mevcuttur.

Ocak 2014 tarihinden itibaren İmar Müdürlüğümüz ihdas edilerek her türlü İmar faaliyetine başlanmış, Gayri Sıhhi Müessese - Sıhhi Müessese ve İşyeri açma ve çalışma ruhsatları ile diğer yasal belgeler ve Yapı Denetim mevzuatının gerektirdiği tüm prosedürler tarafımızca düzenlenmektedir.

Bölge Müdürlüğümüz uhdesinde şu an itibariyle 2 idari, 3 adet teknik personel, 1 inşaat mühendisi, 1 mimar ve 1 muhasebe sorumlusu görev yapmakta, Mali Müşavirlik, YMM, Hukuk ve Çevre konularında danışmanlık hizmeti alınmaktadır. 

Bölgemize ait tüm teknik altyapı tesislerinin projeleri Bakanlıkça onaylanmış olup ; 28 mart 2014 tarihinde askıya çıkan İmar Planlarına uygun olarak düzenlenen parselasyon Planlarının Bakanlıkça onayını ve askıya çıkmasını  müteakip altyapı inşaatı yapım ihalesinin bu yıl içinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Yapılacak bu ihale ile Bölgemizin yolları 10 cm kalınlıkta, kaldırımları 6 cm kalınlıkta beton parke beton olacak, Pis su ve yağmur suyu kanalizasyon sistemi ayrı ayrı inşa edilecek, Elektrik, Telekom ,İçme suyu şebekesi v.s. gibi tüm altyapı tesisleri en son teknolojiye uygun olarak gerçekleştirilecektir.

15.000 m3 günlük kapasiteli Biyolojik ve kimyasal esaslı Ortak Atıksu Arıtma Tesisi inşaati bitmiştir.