GSM EK-1                                                                                                                                        Tarih :……/….../20

                                                                                                           Sayı  :……

                                   ÇORLU 1 ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

                                               BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NE

                                                                                  ÇORLU/TEKİRDAĞ

            Konu: İşyeri açma ve Çalışma (GSM) Ruhsatı Hk.

            Bölgeniz sınırları içerisinde ……….. ada………..parselde bulunan iş yerime  ait gerekli evrak ve dosyalar hazırlanıp ekte tarafınıza sunulmaktadır.

Evrak ve dosyalarımızın incelenerek gerekli işlemlerin yapılmasını ve “İşyeri Açma ve Çalışma (GSM) Ruhsatı” nın tarafımıza verilmesini arz ederim.

 

Adres:                                                                                               Yetkili Ad-Soyad

Tel:                                                                                                       İmza - Kaşe

T.C.