İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI (SM) İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1)İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURU DİLEKÇESİDilekçe Örneği (SM-EK 1)
(FİRMA ATENTLİ)
2)SIHHI MÜESSESE BAŞVURU VE BEYAN FORMUSM-EK 2
 
3)KİRA SÖZLEŞMESİ 
 
4)TAPU FOTOKOPİSİ 
 
5)YAPI KULLANMA İZNİ FOTOKOPİSİ 
 
6)TİCARET SİCİL TASDİKNAMESİ 
 
7)VERGİ LEVHASI 
 
8)  İMZA SİRKÜLERİ 
 
9)YANGINLA İLGİLİ GEREKLİ BELGELER 
 
10)TİCARET SİCİL GAZETESİ FOTOKOPİSİ 
 
11)SGK İŞÇİ BİLDİEGESİ 
 

NOT: Tüm belgelerin aslı ibraz edilecektir.

Sm Ruhsatı İçin Gerekli Evraklar dosyasını indirmek için lütfen tıklayın.