OSB'ler Hakkında Genel Bilgi

Bölgemizde daha önce mevcut olan 5 adet OSB' ye ilaveten 8 adet Islah Organize Sanayi Bölgesi kurulmuştur. 11.10.2013 tarihinde Islahın kaldırılması ile ruhsat ve izin yetkisi kullanan tam yetkili OSB'ye dönüşmüş ve böylece İlimiz en son kurulan Tekirdağ OSB ile 14 adet OSB'ye sahip olan ülkemizin önemli sanayi üslerinden birisi haline gelmiştir.

OSB'lerin kurulması çok önemli faydaları beraberinde getirmektedir.

Öncelikle gelişen sanayinin disipline edilerek hem ekonomiye hem de çevresel değerlere olumlu katkılar sağlamakta, toplumsal faydayı beraberinde getirmektedir.

Ayrıca sanayicileri OSB'lere tanınan teşvik ve imkanlardan faydalandırmakta böylece kalkınma hamlesini desteklemekte ve istihdamın artması ile toplumsal refah seviyesinin yükselmesine vesile olmaktadır.

OSB'lerin kurulmasının başka bir faydası da sağlıklı, ucuz,güvenilir bir altyapı ve ortak sosyal tesislerin inşa edilmesi , müşterek Arıtma Tesislerinin kurulması nedenleriyle

Çevre kirliliğinin önlenmesine katkıda bulunmasıdır. Ortak Arıtmalar hem olumlu çevresel etkileri hem de işletme maliyetlerinin düşürülmesi sayesinde ülke ekonomisine değer kazandırmaktadır.

Bunlardan başka OSB'lerin kurulması Bölgenin kendi organlarınca idare edilmesi açısından demokratik bir hak elde etme imkanı sunmaktadır.

Bölgede 3'te 2 doluluk oranının sağlanması ile Müteşebbis Heyetin tamamen bölge sanayicileri tarafından teşkili sağlanabilmekte, böylece Sanayicilerin kendi yönetim politikalarını tayin etme ve yürütme hakkı doğmaktadır.

Bölgemiz Hakkında Genel Bilgiler

Bölgemizde Tekstil, Gıda, Plastik, Yapı Kimyasalı, İnşaat Boyası, Matbaa-Ambalaj, Metal, Oluklu Mukavva, Madeni Eşya, Makine İmalatı,Kablo v.s. dallarında faaliyet gösteren 41 adet firma mevcut olup 4.800 kişi istihdam edilmektedir.

79 milyon TL İthalat yapılan Bölgede İhracat rakamı 200 milyon TL'ye varmaktadır. 

Çorlu 1 OSB alanı Tekirdağ'ın kuzeyinde Tekirdağ ili Çorlu ilçesi mücavir alan sınırları içerisinde Türkgücü Köyü yolu güzergahında yer almaktadır.

Tekirdağ'a 44 km, Çorlu'ya 6 km, Türkgücü köyüne 1 km mesafededir.

Alanın güneyinde Tekirdağ İli, Marmara Denizi ve Türkgücü köyü, Kuzeybatısında Edirne, Kuzeyinde Saray İlçesi, Doğusunda İstanbul bulunmaktadır.

Büyüklüğü yaklaşık 340,47 hektardır. Söz konusu büyüklüğün içerisinde net sanayi alanı 255  hektardır. Dolu parsel alanı 130 ha, boş parsel alanı ise 125 hektardır.

Mevcut sanayi parseli 51 adet, sanayicinin elinde bulunan 63 adet parsel, özel kişilerin adına kayıtlı 37 parsel, Belediye ve vakıf arazisine ait 2 adet parsel olmak üzere toplam 153 parsel bulunmaktadır

D-100 Devlet karayoluna cephelidir. Öngörülen Otoyol bağlantısının da söz konusu karayolu ile sağlanması planlanmaktadır. 

Havalimanına 5 km, Tekirdağ limanına 45 km mesafede bulunmaktadır.

Çorlu Belediyesi yetki alanında kalmaktadır.

Eğimi %1-3 civarındadır. 3'ncü derece deprem bölgesindedir.

Çorlu 1 sanayi alanı içerisindeki işletmelere ait paket arıtma yapan 12 adet arıtma tesisi bulunmaktadır. Bunlardan çıkan atık sular Şerefli deresine deşarj edilmektedir. 

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 04.07.2012 tarihinde 284 sicil no ile Islah OSB olarak kurulan Bölgemiz 11.10.2013 tarihinde Islah şartlarını tamamlayarak tam yetki kullanan bir OSB haline dönüşmüştür.

Bölge Müdürlüğümüz Zafer Mahallesi Şehitler Caddesi No=6 Çorlu/Tekirdağ  adresinde (Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Binasında) faaliyet göstermektedir. İleride OSB'miz kendi imkanları ölçüsünde bölgede yer alarak Bölge Müdürlüğü Binamız inşa edilecektir.Bölgeye hizmet veren 1 adet binek kiralık aracımız mevcuttur.

Ocak 2014 tarihinden itibaren İmar Müdürlüğümüz ihdas edilerek her türlü İmar faaliyetine başlanmış, Gayri Sıhhi Müessese - Sıhhi Müessese ve İşyeri açma ve çalışma ruhsatları ile diğer yasal belgeler ve Yapı Denetim mevzuatının gerektirdiği tüm prosedürler tarafımızca düzenlenmektedir.

Bölge Müdürlüğümüz uhdesinde şu an itibariyle 2 idari, 3 adet teknik personel, 1 inşaat mühendisi, 1 mimar ve 1 muhasebe sorumlusu görev yapmakta, Mali Müşavirlik, YMM, Hukuk ve Çevre konularında danışmanlık hizmeti alınmaktadır. 

Bölgemize ait tüm teknik altyapı tesislerinin projeleri Bakanlıkça onaylanmış olup ; 28 mart 2014 tarihinde askıya çıkan İmar Planlarına uygun olarak düzenlenen parselasyon Planlarının Bakanlıkça onayını ve askıya çıkmasını  müteakip altyapı inşaatı yapım ihalesinin bu yıl içinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Yapılacak bu ihale ile Bölgemizin yolları 10 cm kalınlıkta, kaldırımları 6 cm kalınlıkta beton parke beton olacak, Pis su ve yağmur suyu kanalizasyon sistemi ayrı ayrı inşa edilecek, Elektrik, Telekom ,İçme suyu şebekesi v.s. gibi tüm altyapı tesisleri en son teknolojiye uygun olarak gerçekleştirilecektir.

15.000 m3 günlük kapasiteli Biyolojik ve kimyasal esaslı Ortak Atıksu Arıtma Tesisi ihalesi 11.03.2014 tarihinde Bakanlıkça yapılmış olup, 24 ay inşaat süresi olan İhaleyi kazanan Özben İnşaat Firmasına 04.04.2014 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlatılmıştır.Yapılan ek uzatma süresi ile 04.04.2016 yılında tamamlanması planlanan Biyolojik ve Kimyasal Atıksu Arıtma Tesisimiz bitiş tarihi 20.11.2016 olarak kesinleşmiştir.

Organize Sanayi Bölgemizi Trakya'nın en iyi OSB'si haline getirmek en önemli vizyonumuzdur. Marmara havzasında konuşlu olmamız hasebiyle yer altı suyu kullanımının serbest olması avantajını kullanarak Bölgemizi en avantajlı Sanayi Üssü haline getirme gayreti içinde bulunmaktayız.

Saygılarımızla.