04/07/2012 tarihinde Bilim Sanayi Ticaret Bakanlığınca 284 sicil no ile kurulan Islah Organize Sanayi Bölgemiz, müteşebbis heyet başkanımız Vali Ali Yerlikaya liderliğinde gerçekleştirilen yoğun bir çalışma dönemi sonunda 11/10/2013 tarihinde ıslahın kaldırılması ile Ruhsat ve İzin yetkisi kullanan bir OSB haline dönüşmüştür.

İmar ve Fen İşleri biriminin kurulması ve gerekli personelin istihdamı ile fiziki şartların temini sağlanmış olup, Bölgemizde bulunan sanayi kuruluşları ve parsel sahiplerine hizmet için gerekli imkanlar temin edilmiştir.

Altyapı ve arıtma tesisimizin uygulama projeleri yaptırılarak ,ilgili kurumlarca onayı alınmış ve arıtma tesisimizin yapım ihalesinin bu yıl yapılması planlanmıştır. Ayrıca İmar ve parselasyon planlarının yapımı devam etmekte olup Nisan-Mayıs aylarında tamamlanması planlanmaktadır. Arıtma tesisimizin yapılacağı Türkgücü Köyü yanı Beşkavak Mevkiindeki 3819 nolu  100.000 m² yüzölçümlü alan meradan tahsis amacı değişikliği yaptırılarak hazineden satın alınması sağlanmıştır.

15.000m³/gün kapasiteli Atıksu arıtma Tesisimizin ihalesi 2014 Mart-Nisan aylarında yapılacaktır. İmar ve parselasyon planlarının onaylanmasının ardından teknik altyapının ihalesi de bu yıl içerisinde başlatılacaktır. Ergene Koruma eylem Planı gereği 5 adet atıksu arıtma tesisi ve kolektör hatları ile Derin Deniz Deşarj Hattının 2015 yılı sonuna kadar bitirilmesi planlanmaktadır.

Gelişen sanayimizin disipline edilmesi, OSB' lerin kendi kendini idare etmesi yapı ruhsatı,yapı kullanma izin belgesi, gerekli çalışma izinlerinin verilmesi, kimyasal yangın söndürme yeteneğine sahip bağımsız bir itfaiye biriminin kurulması, sağlıklı, ucuz, güvenilir bir altyapı ve sosyal tesislerin inşası, müşterek arıtma tesisi kurularak çevre kirliliğinin önlenmesi ve atıksu birim maliyetlerinin oldukça düşmesi ile Devlet gözetiminde Bölgenin kendi organlarınca yönetilmesi hususlarında pekçok  faydayı beraberinde getiren OSB' mizin kurulması Bölgemiz sanayicilerine, gayrimenkul ve parsel sahiplerine ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ederiz.