DUYURULAR

Kısmi Parselasyon Planı Değişikliği

171 ada 5 ve 6 nolu parseller, 181 ada 3 nolu parsel ve 183 ada 3 nolu parselleri kapsayan imar uygulaması hk.
Uygulama Dosyasına ulaşmak için: https://www.sanayi.gov.tr/medya/duyurular/corlu-1-osb-kismi-parselasyon-plani-onayi


Diğer Duyurular

Kapat

Hoşgeldiniz

df